O projektu

Projekt Brini se danas da bi bolje živio sutra ima za cilj osvijestiti važnost promocije zdravlja i prevencije bolesti u RH kao i povećati znanje o zdravom načinu življenja kroz pravilnu prehranu i sprječavanje ovisnosti. Projekt je financiran bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda u iznosu od 489.909,00 kuna, a provodi se u suradnji s posredničkim tijelima Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Projekt u narednih godinu i pol predviđa održavanje serije predavanja na temu promocije zdravlja, pravilne prehrane, borbe protiv ovisnosti i poticanje kritičkog promišljanja vlastitog zdravlja.

Predavanja će se održavati u 4 županije: PGŽ, Istarskoj, Zadarskoj i Ličko-senjskoj, a namijenjena su kako srednjoškolskoj populaciji tako i općem zainteresiranom građanstvu. Biti će ih moguće pratiti uživo ili putem web stranice projekta.

Provedba ovog projekta ima za cilj osvijestiti važnost promocije zdravlja i prevencije bolesti u RH kao i povećati znanje o zdravom načinu življenja kroz pravilnu prehranu i sprječavanje ovisnosti. Aktivnosti koje se provode podižu svijest cijele populacije, promoviraju zdravlje i prevenciju o važnosti brige za vlastito zdravstveno stanje koje dovodi do poboljšanja zdravstvenog statusa građana Hrvatske.

Nacionalni programi prevencije usmjereni su na određene dobne skupine stanovništva RH za koje postoji povećani rizik od obolijevanja. Budući da stanovništvo RH ne obolijeva/umire samo od bolesti na koje su usmjereni Nacionalni programi, nužno je djelovati i kroz projekte koji provedbom predviđenih aktivnosti imaju za cilj djelovati prema široj populaciji.

Nešto više od polovine svih smrtnih slučajeva u Hrvatskoj može se pripisati čimbenicima rizika povezanima s ponašanjem, među kojima su prehrambeni čimbenici, pušenje, konzumacija alkohola i nedovoljna tjelesna aktivnost. Prisutnost tih čimbenika veća je od prosjeka EU-a, posebno kad je riječ o prehrambenim rizicima i duhanu.

Pušenje znatno povećava rizik od nastanka bolesti srca i krvnih žila, i to posebice srčanog i moždanog udara i bolesti periferne cirkulacije. Prema podacima iz Programa prevencije kroničnih nezaraznih bolesti Regionalnog ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije, u povećanoj smrtnosti pušača najveći je udio bolesti srca i krvnih žila, a od toga se trećina odnosi na koronarnu bolest. Pušenje udvostručuje rizik od umiranja zbog bolesti srca i krvnih žila, a 30 do 40% svih smrti od koronarne bolesti povezuje se s pušenjem.

Socio-ekonomska deprivacija usko je vezana uz lošije zdravstvene pokazatelje zbog nedostatka promicanja zdravlja, bolesti povezanih uz način života, slabijeg praćenja kroničnih stanja što dovodi do višestrukih kroničnih oboljenja. Pokazatelji lošijeg zdravlja ukazuju na potrebu za ulaganjima u promicanje zdravstvene zaštite i prevenciju bolesti. Bolji pristup programima prevencije i samostalna briga o neprenosivim i kroničnim bolestima te promicanje zdravih navika pridonijet će poboljšanju pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva, pogotovo kod zakinutih i ranjivih skupina.

Cilj projekta: Informiranje, senzibiliziranje i edukacija javnosti o zdravom načinu življenja kroz pravilnu prehranu i sprječavanje ovisnosti

Razdoblje provedbe projeta: 24.03.2022.-24.09.2023.

Kontakt osoba: Danko Švorinić (091/317-2029)

Naziv korisnika: Udruga Rijeka Danas
Partner: Udruga za promicanje znanosti Luka za sreću sreće
Očekivani rezultati projekta: Okrugli stol i 6 serija predavanja u Primorsko-goransko, Ličko-senjskoj, Istarskoj i Zadarskoj županiji. Informiranje, senzibiliziranje i edukacija javnosti o zdravom načinu življenja kroz pravilnu prehranu i sprječavanje ovisnosti
Ukupna vrijednost ugovora: 489.909,00 kuna
Iznos bespovratnih sredstava: 489.909,00 kuna
Linkovi: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

Projekt i izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost udruge Rijeka Danas.