Awesome Title

Brini se danas da bi bolje živio sutra

MATERIJALI ZA PREDAVANJE ‘Magični svijet interneta i ovisnosti’ koje se održava 23.9.2022. i objavu na internet stranici u sklopu projekta ‘Brini se danas da bi bolje živio sutra’, Promocija zdravlja, – UP.02.2.1.08.0205

Predavanja 23.09.2022.

Ivana Host: Jesi li ti zdrav(a)? 

Izvještaj s predavanja

PPT prezentacija

Ines Rukavina Lazarević: Magični svijet interneta i ovisnosti

Izvještaj s predavanja

PPT prezentacija

Predavanja 3.11.

Ines Rukavina-Lazarević: Moji puni potencijali

Izvještaj s predavanja

PPT prezentacija

Ivana Host: Jesam li ovisnik(ica)

Izvještaj s predavanja

Prezentacija

Predavanje 8.11. Pag

Zvonimir Peranić: Izbor mogućnosti: (ne)ovisnost(i)

Izvještaj s predavanja

Predavanje 8.11. Novalja

Ivana Bradarić: Optimalna prehrana

Izvještaj s predavanja

PPT prezentacija


Projekt i izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost udruge Rijeka Danas.