Awesome Title

Brini se danas da bi bolje živio sutra

MATERIJALI ZA PREDAVANJE ‘Magični svijet interneta i ovisnosti’ koje se održava 23.9.2022. i objavu na internet stranici u sklopu projekta ‘Brini se danas da bi bolje živio sutra’, Promocija zdravlja, – UP.02.2.1.08.0205

Predavanja 23.09.2022.

Ivana Host: Jesi li ti zdrav(a)? 

Izvještaj s predavanja

PPT prezentacija

Ines Rukavina Lazarević: Magični svijet interneta i ovisnosti

Izvještaj s predavanja

PPT prezentacija

Predavanja 3.11.

Ines Rukavina-Lazarević: Moji puni potencijali

Izvještaj s predavanja

PPT prezentacija

Ivana Host: Jesam li ovisnik(ica)

Izvještaj s predavanja

Prezentacija

Predavanje 8.11. Pag

Zvonimir Peranić: Izbor mogućnosti: (ne)ovisnost(i)

Izvještaj s predavanja

Predavanje 8.11. Novalja

Ivana Bradarić: Optimalna prehrana

Izvještaj s predavanja

PPT prezentacija

Zvonimir Peranić: Koncept cjeloživotnog učenja, ključne
kompetencije i međupredmetne teme u sprečavanju ovisnosti

Izvještaj s predavanja 

Predavanje 09.01.2023. Rijeka 
Ivana Bradarić: Optimalna prehrana

Izvještaj s predavanja

Predavanje 16.01.2023. Rijeka

Izvještaj s predavanja

Predavanje 22.03.2023. Rijeka
Ivana Host: ‘Ma to ti je od stresa’.

Izvještaj s predavanja

Ines Lazarević Rukavina: ‘Magični svijetovi: Tijelo i um’

Izvještaj s predavanja

Predavanje 28.04.2023. Pučko otvoreno učilište Buje 17h

Morana Jokić: ADHD i neurorazličitost – novi pogledi, Morana Jokić

Zvonimir Peranić: Kvantna perspektiva ovisnosti

16.06.2023. 18:30 – Udruga Slobodna Država Rijeka, užarska 2/3

Morana Jokić: ADHD u odrasloj dobi – izazovi i osobni potencijali

Projekt i izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost udruge Rijeka Danas.