Awesome Title

Brini se danas da bi bolje živio sutra

Raspored

23.06. Botel Marina – Rijeka – Okrugli stol ‘Brini se danas da bi bolje živio sutra’

23.9. Botel Marina – Rijeka – 10 sati: Ines Rukavina-Lazarević: Magični svijet ovisnosti i interneta

Ivana Host: Jesi li ti zdrav(a)

3.11. prostorije Udruge Slobodna Država Rijeka, Užarska 2/3 – Rijeka – 16 sati:

Ines Rukavina-Lazarević: Moji puni potencijali

Ivana Host: Jesam li ovisnik(ica)

8.11. Srednja škola Pag, Pag:

Zvonimir Peranić: Izbor mogućnosti: (ne)ovisnost(i)

8.11. prostorije TZ Stara Novalja, Novalja

Zvonimir Peranić: Koncept cjeloživotnog učenja, ključne kompetencije i međupredmetne teme u sprječavanju ovisnosti

Ivana Bradarić: Optimalna prehrana

09.01.2023. Rijeka

Ivana Bradarić: Prehrana za dijabetičare

16.01.2023. Dynamite Gym Rijeka

Ivana Bradarić: Prehrana za sportaše

22.03.2023. prostorije udruga Slobodna Država Rijeka

Ivana Host: ‘Ma to ti je od stresa’.

Ines Lazarević Rukavina: ‘Magični svijetovi: Tijelo i um’

28.04.2023. Pučko otvoreno učilište Buje 17h

Morana Jokić: ADHD i neurorazličitost – novi pogledi, Morana Jokić

Zvonimir Peranić: Kvantna perspektiva ovisnosti 

Organizacija događanja financirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt i izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost udruge Rijeka Danas.